Ansambl Braća Benci

Ansambl Vuglari
Ansambl Stjepana Brleka
Ansambl Stari Rovnovčani
Ansambl Mladi Rovnovšćani
Ansambl Veseli Voćanci
Ansambl Veseli Erpenjčani
Ansambl Mladi Stubičani
Ansambl Benkovčani
Ansambl Veseli Bedekovčani
Ansambl Bedekovčani Rožmana
DA Mladi Radobojci
Ansambl Cvetlinčani
Ansambl Veseli Zagorci
Ansambl Veseli Jerovčani
Ansambl Veseli Čehulići
TS  Stara tamburica
Ansambl Gradišćani
Ansambl Dedi
TS Veseli fiškal i kos
Ansambl Bistrička družba
Ansambl Štuparčani-Braća Mikulić
Ansambl Veseli dečki Vrankovec
Ansambl Zagorski lavovi
Ansambl Veseli Škaričani
Ansambl Lepi dečki
Ansambl Složni brati
Ansambl Ivana Kuhara
Ansambl Veseli dečki Hruševec
Ansambl Zagorski biseri
Ansambl Štef i družina
Ansambl Stari prijatelji
Ansambl Ljubimci
Ansambl Turisti
Ansambl Taborgradski dečki
Ansambl Dečki iz Martinca
Ansambl Veseli Orehovčani
Ansambl Planinari
Ansambl Dečki z bregov
Sastav Stari pajdaši
Ansambl Usamljena srca
Ansambl Dečki iz Zaprešića
Sastav Bijela krila
Sastav Vedri akordi
Sastav Novi prijatelji
Ansambl Lepi cajti
Ansambl Nikad skupa
Ansambl Skitnice
Sastav Stari prijatelji Špičkovina
Ansambl Jankecova klapa
Ansambl Zagorska zvona
Ansambl Braća Majzec
 
 
 


Mužikaši iz

Zagorja

Prigorja

Podravine

Moslavine

Posavine

Pokuplja
 

   Sastav  Vedri akordi

 
  Sastav ''Vedri akordi'' iz Tuhlja osnovan je 1978. godine. Vođa sastava bio je Pilko Dragutin. Ansambl je bio vrlo popularan u razdoblju od 1978. do 1990. godine, na čitavom zagorskom području, a i šire, kada su snimili svoju jedinu gramofonsku ploču i audio kazetu.
  Članovi sastava bili su: Pilko Drago truba, Antun Vuk klarinet, Josip Hercigonja harmonika, Krešo Jakuš gitara, Mladen Švigir bas i Ivo Črnjević bubnjevi, Zdravko Iveković klarinet, Miro Dragičević harmonika, Nemik Ibrahimkadić, klarinet, Željko Flistar bubnjevi.
 

Svoju jedinu ploču broj: SY 23906 snimio je 04.11.1982. godine s pjesmama:

Zmisliš se dragi prijatel (Dragutin Pilko-arr. Miroslav Gavrilović) Zvonil bu dragi kaj (Dragutin Pilko)

Pjeva:Dragutin Pilko

  Sastav ''Vedri akordi'' 1982. godine prvi put je nastupio na priredbi ''Igrajte nam mužikaši'' u Bedekovčini, s pjesmama: Dragi kaj i Zmisli se prijatelj. Slijedeće 1983. godine s pjesmama: Samo del  Zagorja i Mi smo dečki mužikaši. Zatim 1984. godine s pjesmama: Tuđa domaja i Najljepše je dečko bit, izdane na MC CAY 1545, te 1985 godine s pjesmama: Zagorje negdar i zdaj izdane na MC CAY 1671 i Oj Zagorje. Posljednji put 1986. godine s pjesmama: Domača popevka izdane na MC CAY 1825 i Vrag ti posel-polka.

Svoju kazetu pod nazivom ''Zvonil bu dragi kaj'' broj:  CAY  1492 sastav izdaje 1982.godine sa slijedećim pjesmama:

Gda nisem tuj (M.Švigir-M.Pilko-M.Gavrilović)
Najljepše dečko je bit (D.Pilko-M.Švigir-M.Gavrilović)
Samo del Zagorja (D.Pilko-M.Pilko-D.Pilko)
Mi smo dečki mužikaši (D.Pilko-M.Pilko-D.Pilko)
Lepi si naš zagorski kraj (narodna-arr.D.Pilko)
Tuheljska polka (R.Tramišak)

Zvonil bu dragi kaj (D.Pilko)
Stari maheri (M.Švigir)
Tuheljsko križanje (M.Švigir-arr.D.Pilko)
Zmisliš se prijatel (D.Pilko-M.Pilko-M.Gavrilović)
Tuđa domaja (D.Pilko-M.Švigir-D.Pilko)
Priti toplicah (D.Pilko)

Pjevaju: Drago Pilko i Zdravko Prugovečki

  Sastav ''Vedri akordi'' iz Tuhlja bio je vrlo popularan širom Hrvatskog Zagorja i Slovenije. Svirali su i nastupali na različitim priredbama, svadbama, zabavama, krstitkama i ostalim veselicama
Podaci: Pilko Dragutim, 10.10.2006. godine 

                                                               

The purpose of these WEB pages is to save all musician achievments of its villagers of Zagorje to show them to the whole world as a way of remembrance of those who are gone and for today´s generation to take a pride in them and to be an example for coming generations.

Za detaljnije informacije o zagorskim narodnim sastavima, ansamblima, pjevačicama i pjevačima obratite se na
 
josip.jurinjak@vz.t-com.hr.
 

Povratak na početnu stranicu   - Stari narodni glazbeni sastavi -

Computer design and copyright ©1998. - 2013.