Ansambl Braća Benci

Ansambl Vuglari
Ansambl Stjepana Brleka
Ansambl Stari Rovnovčani
Ansambl Mladi Rovnovšćani
Ansambl Veseli Voćanci
Ansambl Veseli Erpenjčani
Ansambl Mladi Stubičani
Ansambl Benkovčani
Ansambl Veseli Bedekovčani
Ansambl Bedekovčani Rožmana
DA Mladi Radobojci
Ansambl Cvetlinčani
Ansambl Veseli Zagorci
Ansambl Veseli Jerovčani
Ansambl Veseli Čehulići
TS  Stara tamburica
Ansambl Gradišćani
Ansambl Dedi
TS Veseli fiškal i kos
Ansambl Bistrička družba
Ansambl Štuparčani-Braća Mikulić
Ansambl Veseli dečki Vrankovec
Ansambl Zagorski lavovi
Ansambl Veseli Škaričani
Ansambl Lepi dečki
Ansambl Složni brati
Ansambl Ivana Kuhara
Ansambl Veseli dečki Hruševec
Ansambl Zagorski biseri
Ansambl Štef i družina
Ansambl Stari prijatelji
Ansambl Ljubimci
Ansambl Turisti
Ansambl Taborgradski dečki
Ansambl Dečki iz Martinca
Ansambl Veseli Orehovčani
Ansambl Planinari
Ansambl Dečki z bregov
Sastav Stari pajdaši
Ansambl Usamljena srca
Ansambl Dečki iz Zaprešića
Sastav Bijela krila
Sastav Vedri akordi
Sastav Novi prijatelji
Ansambl Lepi cajti
Ansambl Nikad skupa
Ansambl Skitnice
Sastav Stari prijatelji Špičkovina
Ansambl Jankecova klapa
Ansambl Zagorska zvona
Ansambl Braća Majzec
 
 

Povratak na početnu stranicu
- Stari narodni glazbeni sastavi -

 
 

Za detaljnije informacije o zagorskim narodnim sastavima, ansamblima, pjevačicama i pjevačima obratite se na josip.jurinjak@vz.t-com.hr.

 
 


Mužikaši iz

Zagorja

Prigorja

Podravine

Moslavine

Posavine

Pokuplja
 

 
 

The purpose of these WEB pages is to save all musician achievments of its villagers of Zagorje to show them to the whole world as a way of remembrance of those who are gone and for today´s generation to take a pride in them and to be an example for coming generations.

 
 

 Ansambl  Taborgradski dečki

  Ansambl ''Taborgradski dečki'' iz okolice Desinića osnovan je 1972. godine. Vođa sastava bio je Ivica Ivanković. Ansambl je bio vrlo popularan u razdoblju od 1972. do 1992. godine, na čitavom zagorskom području, a i šire, kada su snimili svoje tri gramofonske ploče i dvije audio kazete.
  Taborgradski dečki bio je prvi sastav koji je svirao notno i prvi zagorski sastav koji je snimio audio kazetu.
Članovi sastava bili su: Ivica Ivanković harmonika, Josip Krizmanić truba, Vilim Šivak bariton, Andrija Pasarić klarinet, Ivica Jazbec gitara, vokal, Snježana Fistrić prva vokalna solistica, a od 1981 godine, Mirjana Štvanek kao vokal. Od 1982. godine  Tomica Štrok gitara, vokal, i Snježana Kunštić kao vokalna solistica, te 1985. godine Darinka Drofenik kao vokalna solistica, a 1986. godine Davor Vukmanić bubnjevi, Alojz Pavlić bariton i Vilmica Špiljak vokal.

O popularnosti ansambla tih godina govore i napisi u novinama
kao što su tjednici
 '' Vikend'' i  ''Arena'' te ''Večernji list''.

Novinari koji su pisali o popularnost ''Taborgradskih dečkov''  bili su: Vlado Trčak i Josip Stanjko i to:
 15.06 1980.-MAK,
11.02.1981.-Arena (Stanjko),
 13.02 1981.-Vikend (Stanjko),
25.03.1981.-Vikend (Stanjko),
 02.04.1981.-Večernji (Trčak),
23.11.1981-Večernji (Trčak),
 05.03.1982.-Vikend (Stanjko),
 16.06.1982.-Arena (Stanjko).

 

Ansambl ''Taborgradski dečki'' bio je vrlo popularan širom Hrvatskog Zagorja i Slovenije. Svirali su i nastupali na različitim priredbama, svadbama, zabavama, krstitkama i ostalim veselicama,
 a posebno na proštenjima kada su svirali za vrijeme mise.

Prvu svoju ploču broj: SY 23288 snimio je 14.11.1977. godine s pjesmama:

 

Tepec ti jeden (I.Ivanković-M.Juranić)

Dišala je roža (A.Pasarić-M.Juranić)

Pjevaju: Snježana Fistrić i Ivica Jazbec

Drugu svoju ploču broj: SY 23856 snimio je 02.03.1981. godine s pjesmama:

V stranjskem svetu (Ivan Ivanković-Marijan Juranić)

Licitari (Andrija Pasarić-Marijan Juranić)

Pjevaju: Snježana Kunšić i Tomislav Štrok

  Ansambl ''Taborgradski dečki'' iz okolice Desinića je nastupao na priredbi ''Igrajte nam mužikaši'' na Bedekovčanskim jezerima 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1982., 1985. i zadnji put 1986. godine.  Osvajali su šest nagrada stručnog žirija, te tri nagrade publike (prvo mjesto 1980). Posebno su primili Vikendovo priznanje 1982. godine kao najbolji ansambl, kada su osvojili prvu nagradu žirija.

Treću svoju ploču broj: SY 23770 snimio je 17.11.1982. godine s pjesmama:

Su lipe zadišale (Andrija Pasarić -Marijan Juranić)

V stranjskem svetu (Ivan Ivanković -Marijan Juranić)

Pjevaju: Mirjana Štvanek i Ivica Jazbec

Od 1981. godine Josip Stanjko radi  kao producent i glasnogovornik.

Svoji prvu kazetu pod nazivom ''Pod Taborom'' broj: CAY 1025 izdaju 1982. godine, sa slijedećim pjesmama:

Pod Taborom (I.Ivković-M.Juranić)
Licitari (A.Pasarić-M.Juranić)
Dišala je roža (I.Ivanković-M.Juranić)
Zagorski cug (I.Ivanković-M.Juranić)
Taborgradska polka (A.Pasarić)

V stranjskem svetu (I.Ivanković-M.Juranić)
Tepec ti jeden (I.Ivanković-M.Juranić)
Su lipe zadišale (A.Pasarić-M.Juranić)
Jena vura po polnoći (I.Ivanković-M.Juranić)
Desinička polka (J.Krizmanić)

Pjevaju: Snježana Kunštić, Mirjana Štvanek, Tomislav Štrok i Ivica Jazbec

Podaci: Ivica Ivanković, 10.10.2006. godine 

Drugu svoju kazetu pod nazivom ''Vu mojem prelepom kraju'' broj: CAY 1811 izdaju 1986.godine sa slijedećim pjesmama:

Vu mojem prelepom kraju (B.Bolfek-B.Bolfek-I.Ivanković)
Oj, ti slatka kaplja (I.Ivanković-M.Juranić-M.Gavrilović)
Veronika Desinička (I.Ivanković-M.Juranić-M.Gavrilović)
Ništa ni bez žene (D.Vukmanić-M.Juranić-D.Vukmanić)
Protilet gda dojde (I.Ivanković-I.Habjanec-M.Gavrilović)
Poziv na ples (A.Paulić-J.Krizmanić-A.Paulić

Sim pa tam (D.Vukmanić-M.Juranić-D.Vukmanić)
Na malom bregu gor (I.Ivanković-M.Juranić-M.Gavrilović)
Štefeka sam v školu slal (A.Pasarić-M.Juranić-I.Ivanković)
Fantek je pokucal (A.Pasarić-M.Juranić-M.Gavrilović)
Na kat imam te rad (D.Vukmanić-B.Ivanjko-D.Vukmanić)
Po rodnom kraju (I.Ivanković-I.Ivanković)

Pjevaju: Vilma Špiljak, Snježana Kunštić i Ivica Jazbec

Computer design and copyright ©1998. - 2013