Ansambl Braća Benci

Ansambl Vuglari
Ansambl Stjepana Brleka
Ansambl Stari Rovnovčani
Ansambl Mladi Rovnovšćani
Ansambl Veseli Voćanci
Ansambl Veseli Erpenjčani
Ansambl Mladi Stubičani
Ansambl Benkovčani
Ansambl Veseli Bedekovčani
Ansambl Bedekovčani Rožmana
DA Mladi Radobojci
Ansambl Cvetlinčani
Ansambl Veseli Zagorci
Ansambl Veseli Jerovčani
Ansambl Veseli Čehulići
TS  Stara tamburica
Ansambl Gradišćani
Ansambl Dedi
TS Veseli fiškal i kos
Ansambl Bistrička družba
Ansambl Štuparčani-Braća Mikulić
Ansambl Veseli dečki Vrankovec
Ansambl Zagorski lavovi
Ansambl Veseli Škaričani
Ansambl Lepi dečki
Ansambl Složni brati
Ansambl Ivana Kuhara
Ansambl Veseli dečki Hruševec
Ansambl Zagorski biseri
Ansambl Štef i družina
Ansambl Stari prijatelji
Ansambl Ljubimci
Ansambl Turisti
Ansambl Taborgradski dečki
Ansambl Dečki iz Martinca
Ansambl Veseli Orehovčani
Ansambl Planinari
Ansambl Dečki z bregov
Sastav Stari pajdaši
Ansambl Usamljena srca
Ansambl Dečki iz Zaprešića
Sastav Bijela krila
Sastav Vedri akordi
Sastav Novi prijatelji
Ansambl Lepi cajti
Ansambl Nikad skupa
Ansambl Skitnice
Sastav Stari prijatelji Špičkovina
Ansambl Jankecova klapa
Ansambl Zagorska zvona
Ansambl Braća Majzec
 

 Narodni ansambl  Cvetličani

 
  Narodni ansambl ''Cvetlinčani'' iz Cvetlina osnovan je 1968. godine. Osnivač i vođa sastava bio je Izidor Hojsak Žiga, violinista i vokalni solista. Ansambl je bio vrlo popularni u razdoblju od 1968. do 1975. godine, na čitavom zagorskom području, a i šire, kada su i snimili svoju jedinu gramofonsku ploču. Za potrebe radio Zagreba u studiju Radio Ivanca 23.02 1973. snimili nekoliko pjesama na tradicionalnom ''Bednjanskom  jeziku''. To su bile pjesme: Joj, mumo joj, Sauki den sma se starejši, Venček moj čourleni, Kad sunce zađe za oblak, Cvetlinska polka, Brežonjska polka, Jezuš Kristuš i Stari valcer.
  Članovi ansambla bili su: Izidor Hojsak 1.violina, Ivan Hojsak 2.violina, Juraj Bencek cimbal, Mato Bencek bas, Dragutin Strmečki kontra violina, Tonika Strmečki vokal.
 

Jedinu svoju ploču broj: SY 1368 snimio je 15.04.1969. godine s pjesmama:

Moram da idem (narodna) Dragi, zašto me ostavljaš (narodna)

 
  1973. godine bili su sudionici na priredbi „Igrajte nam mužikaši“ na Bedekovčanskim jezerima pod nazivom  „Mladi Cvetlinčani“. Narodni ansambl ''Cvetlinčani'' iz Cvetlina bio je vrlo popularni širom Hrvatskog Zagorja i Slovenije. Svirali su i nastupali na različitim priredbama, svadbama, zabavama, krstitkama i ostalim veselicama

Podaci: Izidor Hojsak Žiga
 

Povratak na početnu stranicu  - Stari narodni glazbeni sastavi -

 Za detaljnije informacije o zagorskim narodnim sastavima, ansamblima, pjevačicama i pjevačima obratite se na
 
 josip.jurinjak@vz.t-com.hr.

The purpose of these WEB pages is to save all musician achievments of its villagers of Zagorje to show them to the whole world as a way of remembrance of those who are gone and for today´s generation to take a pride in them and to be an example for coming generations.

Computer design and copyright ©1998. - 2013.

Mužikaši iz Zagorja Prigorja Podravine Moslavine Posavine Pokuplja