P A R T I T U R E

 

 

 

 

 

 

Predgovor

 

Partiture Ajde Kato

 

Partiture Ala je divan taj Podravski kraj

 

Partiture Dobro jutro moj svečaru-Pastirče

 

Partiture Đurđevačka polka-Stara me majka kara

 

Partiture Falila se Jagica

 

Partiture Gdje su stare tambure-Dolinom se šetala

 

Partiture Golub i djevojka

 

Partiture Jorgovanu treba dati mira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVE  PARTITURE POKLON SU VLADIMIRA SMILJANIĆA MLAĐIM GENERACIJAMA DA SE NE ZABORAVI.

 

Obradio: JosipJurinjak

Computer design and copyright ©1998. - 2015.